Malczewski

PLACHTY

PLACHTY

CERTYFIKATY

PLACHTY

Homologacja FIS
Zastosowanie do zawodow I treningu
Maksymalnebezpieczenstwo w przypadkuuderzenia w plachte
Material w 100% przewiewny
Latwenasuwaniekieszeniplachtyorazmontaz (rowniez w rekawicach)
Roznorodnosckolorowfluorescencyjnych, dobrzewidoczne w kazdychwarunkachpogodowych
Plachty do zawodow w rozmiarach 75x50 cm (np. SAFETY, RACE, COMPETITION) i do treningu w rozmiarach 60x40 cm (SAFETY TRENING, SUPER TRAINING, TRAINING)

 

PLACHTA SAFETY (Kod 3427002)

Homologacja FIS
Wymiar 75x50 cm
Wykonana z przewiewnegomaterialu
Juzprzysileuderzeniaponizej 5 kg nastepujezciagniecieplachty z tyczki, co gwarantuje maksymalne bezpieczenstwodlazawodnika
Dostepnosc w kolorach tradycyjnych      i fluorescencyjnych     
Mozliwoscindywidualnegonadruku

 
PLACHTY
PLACHTY

PLACHTA RACE (Kod 34270)

Wymiar 75x50 cm
Wykonana z przewiewnegomaterialu
Latwemocowanienatyczcenaklips
Przykontakcie z plachtanastepujeszybkieodpiecieklipsa I zciagniecieplachty y tyczki, co gwarantujem aksymalne bezpieczenstwodlazawodnika
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      I fluorescencyjnych     
Mozliwoscindywidualnegonadruku

 
PLACHTY
PLACHTY

PLACHTA COMPETITION (Kod 3427)

Wymiar 75x50 cm
Wykonana z przewiewnegomaterialu
Latwemocowanienatyczcezapomocaelastycznegorzepa
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      I fluorescencyjnych     
Mozliwoscindywidualnegonadruku

 
PLACHTY
PLACHTY

PLACHTA SAFETY TRAINING (Kod 3427003)

Wymiar 60x40 cm
Tanszawersjaplachty do treningu z jednoczesnymzachowaniemwymogowbezpieczenstwajakprzyplachtach Safety do zawodow
Wykonana z przewiewnegomaterialu
Plachtanasuwananatyczke
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      I fluorescencyjnych     
Mozliwoscindywidualnegonadruku

 
PLACHTY
PLACHTY

PLACHTA SUPER TRAINING (Kod 342701)

Wymiar 60x40 cm
Tanszawersjaplachty do treningu z jednoczesnymzachowaniemwymogowbezpieczenstwajakprzyplachtachRace do zawodow
Wykonana z przewiewnegomaterialu
Latwemocowanienatyczcenaklips
Przykontakcie z plachtanastepujeszybkieodpiecieklipsa I zciagniecieplachty y tyczki, co gwarantujemaksymalnebezpieczenstwodlatrenujacego
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      I fluorescencyjnych     
Mozliwoscindywidualnegonadruku

 
PLACHTY
PLACHTY

PLACHTA TRAINING (Kod 3426)

Wymiar 60x40 cm
Najtanszawersjaplachty do treningu
Wykonana z pojedynczegoelastycznegomaterialu
Nasuwananatyczke
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      
Mozliwoscindywidualnegonadruku

PLACHTY

PLACHTA SNOWBOARD

Homologacja FIS I ISF
Wykonana z wiatroprzepuszczalnego material
Mozliwoscindywidualnegonadruku
Dostepnosc w kolorachtradycyjnych      I fluorescencyjnych     

PLACHTA SNOWBOARD SL slalomowa(Kod 34271)

Wymiar 100x80 cm

PLACHTA SNOWBOARD GSgigantowa (Kod 34274)

Wymiar 130x110 cm

 
PLACHTY
PLACHTY